खेर्डी येथे मोबाईल टॉवरला आग लागल्याची घटना

चिपळूणः खेर्डी येथील एका इमारतीवर उभ्या केलेल्या मोबाईल टॉवरच्या मध्यभागाला आग लागल्याचा प्रकार घडला आहे. खताते यांच्या इमारतीवर उभ्या असलेल्या या टॉवरला आग लागली असून त्यामधून धूर व आगीच्या ज्वाला दिसत आहेत. मात्र ही आग कशामुळे लागली हे कळू शकलेले नाही.
www.konkantoday.com

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button