हद्दपार केलेल्या दोन आरोपीं सडामिर्‍या येथे पोलिसांच्या ताब्यात

0
49

रत्नागिरी येथील सडामिर्‍या राहणार्‍या (१) रुपेश कमलाकर सावंत, वय- ४० वर्षे व (२) राजेशकमलाकर सावंत, वय- ४० वर्षे दोन्ही रा. सडामिया, ता.जि. रत्नागिरी हे दोघे एकत्रित येवून सतत गुन्हेकरीत आहेत. सदरबाब लक्षात येता, रत्नागिरी शहर पोलीस ठाण्याने या दोन गुन्हेगारांच्या टोळी विरुध्द
हद्दपार करण्याचा प्रस्ताव मा.पोलीस अधीक्षक, रत्नागिरी यांचेकडे सादर केला होता. सदर प्रकरणी
उपविभागीय पोलीस अधिकारी, रत्नागिरी यांनी केलेल्या चौकशीअंती वरील दोन गुन्हेगारांच्या टोळीस
हद्दपार करण्याची शिफारस करण्यात आली होती. यानंतर मा.पोलीस अधीक्षक डॉ. मोहित कुमार गर्ग यांनी
सदर प्रकरणी स्वतः सुनावणी घेवुन दि. २७/०४/२०२१ रोजी वरील टोळीतील दोन्ही गुन्हेगारांना रत्नागिरी
महसुली उपविभागाच्या हद्दिबाहेर ६ महिने कालावधी करीता हद्दपार करण्याचे आदेश दिले होते.
या पार्श्वभुमीवर दि. ०९/०५/२०२१ रोजी मा.पोलीस अधीक्षक डॉ. मोहित कुमार गर्ग यांना वर नमूदटोळीबाबत गुप्त बातमी प्राप्त झालेली होती. त्यांनी मिळालेल्या बातमीवर कारवाई करण्याचे आदेश वमार्गदर्शन स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेस केले.
त्यानुसार स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेचे पो.हवा./संदीप कोळंबेकर, शांताराम झोरे, सुभाष भागणे,
संजय जाधव, पो.ना./विजय आंबेकर, बाळु पालकर, उत्तम सासवे, अमोल भोसले यांनी दिनांक
०९/०५/२०२१ रोजी रात्री सडामिर्‍या येथे (१) रुपेश कमलाकर सावंत व (२) राजेश कमलाकर सावंत
यांचा सडामिया या ठिकाणी शोध घेतला. या शोध माहिमेत वरील टोळीतील दोन्ही हद्दपार इसम मिळून
आल्याने त्यांना ताब्यात घेण्यात आले.
सदरबाबत पो.हवा./शांताराम रामचंद्र झोरे यांचे तक्रारी वरुन रत्नागिरी शहर पोलीस ठाणे येथेगु.नों.क्र. १५३ /२०२१, कलम १४१ महाराष्ट्र पोलीस कायदा अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला न्यायालयात हजर केले असता न्यायालयीन कोठडी देण्यात आली
www.konkantoday.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here