Monday, Jan 22nd

Headlines:

स्वा. स्वरूपानंद पतसंस्थेच्या ऍपचा शिक्षणमंत्र्यांहस्ते शुभारंभ

E-mail Print PDF
स्वा. स्वरूपानंद पतसंस्थेच्या ऍपचा शिक्षणमंत्र्यांहस्ते शुभारंभ
रत्नागिरी ः स्वामी स्वरूपानंद पतसंस्थेच्या याच नावाच्या मोबाईल ऍपचा शुभारंभ नुकतास शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्या हस्ते झाला. यावेळी पतसंस्थेच्या कामकाजाचे ना. तावडे यांनी कौतुक करून वाटचालीला शुभेच्छा दिल्या. सहकार भारतीच्या स्थापना दिनाचे औचित्य साधून मोबाईल ऍपचे अनावरण झाले.
स्वामी स्वरूपानंद पतसंस्था नावाचे हे मोबाईल अपॅ प्ले स्टोअरवर हींींिी://श्रिरू.सेेसश्रश.लेा/ीींेीश/रििी/वशींरळश्री?ळव=लेा.ररीूरज्ञीेर्श्रीींळेपी.ीीरिियिा लिंकवर उपलब्ध आहे.

रत्नागिरी ः स्वामी स्वरूपानंद पतसंस्थेच्या याच नावाच्या मोबाईल ऍपचा शुभारंभ नुकतास शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्या हस्ते झाला. यावेळी पतसंस्थेच्या कामकाजाचे ना. तावडे यांनी कौतुक करून वाटचालीला शुभेच्छा दिल्या. सहकार भारतीच्या स्थापना दिनाचे औचित्य साधून मोबाईल ऍपचे अनावरण झाले.स्वामी स्वरूपानंद पतसंस्था नावाचे हे मोबाईल अपॅ प्ले स्टोअरवर https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aaryaksolutions.sspapp  लिंकवर उपलब्ध आहे.