Monday, Jan 22nd

Headlines:

विद्यार्थ्यांचा आधार नंबर नाही तर पगार नाही...

E-mail Print PDF
विद्यार्थ्यांचा आधार नंबर नाही तर पगार नाही...
पनवेल ः ऑनलाईन कामाच्या दडपणाने शिक्षकवर्ग पुरता हैराण झाला असताना आता एक नवा अजब फतवा शिक्षण खात्याने काढल्याने राज्यातील शिक्षक वर्गात संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. आधार नंबर जर पूर्णपणे नोंदवले नाहीत तर फेब्रुवारीचा पगारच मिळणार नसल्याचा सज्जड दम व्हॉटस्‌ऍपच्या माध्यमातून पाठवलेल्या संदेशाद्वारे शिक्षकांना देण्यात आला आहे. तसेच जेवढ्या विद्यार्थ्यांचे आधार नंबर नोंदवले जातील. तेवढेच विर्द्याी संचमान्यतेसाठी विचारात घेतले जाणार असल्यामुळे राज्यातील लाखो शिक्षक विद्यार्थ्यांच्या आधाराविना निराधार होण्याची भीती शिक्षक वर्गात निर्माण झाली आहे. यामुळे शिक्षकांमध्ये शासनाच्या गलथान कारभाराच्या विरोधात संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

पनवेल ः ऑनलाईन कामाच्या दडपणाने शिक्षकवर्ग पुरता हैराण झाला असताना आता एक नवा अजब फतवा शिक्षण खात्याने काढल्याने राज्यातील शिक्षक वर्गात संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. आधार नंबर जर पूर्णपणे नोंदवले नाहीत तर फेब्रुवारीचा पगारच मिळणार नसल्याचा सज्जड दम व्हॉटस्‌ऍपच्या माध्यमातून पाठवलेल्या संदेशाद्वारे शिक्षकांना देण्यात आला आहे. तसेच जेवढ्या विद्यार्थ्यांचे आधार नंबर नोंदवले जातील. तेवढेच विर्द्याी संचमान्यतेसाठी विचारात घेतले जाणार असल्यामुळे राज्यातील लाखो शिक्षक विद्यार्थ्यांच्या आधाराविना निराधार होण्याची भीती शिक्षक वर्गात निर्माण झाली आहे. यामुळे शिक्षकांमध्ये शासनाच्या गलथान कारभाराच्या विरोधात संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.