Thursday, Feb 22nd

Headlines:

सरकारी नोकरीत ३० टक्के कपात

मुंबई :-सरकारी नोकरीत ३० टक्के कपात करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे . त्यामुळे सुमारे साडेपाच लाख पदे रिकामी होणार आहेत . अधिक मनुष्यबळाची गरज नसल्याचे कारण पुढे करत ३० टक्के पद संख्या कमी करुन नवे आकृतीबंध सादर करण्याचे आदेश वित्त विभागाने दिले आहेत .