Tuesday, Jan 23rd

Headlines:

भगवंताच्या स्मरणात केलेला प्रपंचच ‘नेटका’ होतो

E-mail Print PDF
दासबोधाचा अभ्यास करणारे एक साधक श्रीमहाराजांना म्हणाले, ‘आधी प्रपंच करावा नेटका! मग घ्यावे परमार्थ विवेका’ असे समर्थ सांगतात. प्रपंच नेटका करण्याच्या प्रयत्नात आमचा सारा दिवस जातो. मग भगवंताच्या स्मरणाला अवसर उरत नाही. तेव्हा प्रपंच नेटका करून परमार्थ साधायचा कसा? यावर श्रीमहाराज म्हणाले, तुम्ही प्रपंच नेटका करीत नाही, तो नेटाने करता. तो नेटाने करा असे समर्थांना म्हणायचे नाही. परमार्थ नेटाने करावा म्हणजे प्रपंच आपोआप नेटका होतो असे त्यांना म्हणावयाचे आहे. जो भगवंताच्या स्मरणात होतो तोच खरा नेटका प्रपंच होय.