Tuesday, Jan 23rd

Headlines:

नामगंगा-श्रीब्रह्मचैतन्य गोंदवलेकर महाराज

E-mail Print PDF

दुसर्‍याच्या वासनेने बरबटलेला पैसा आपली वृत्ती बिघडवतो

एका डॉक्टरना शब्दकोडी सोडवून बक्षिसे मिळविण्याचा छंद होता. ते त्यांनी एकदा श्रीमहाराजांच्या कानावर घातले. अशा रीतीने पैसा कमवणे श्रीमहाजांना पसंत नव्हते. ते का, असे विचारता श्रीमहाराज म्हणाले, समजा कोड्याचे बक्षीस शंभर रुपये असून एक रुपया फी आहे. ज्याने ज्याने फी भरली आहे त्याची वासना त्या शंभर रुपयांत गुंतलेली असते. तुम्हाला ते बक्षीस मिळाले तर तुमचा रुपया सोडून बाकीच्या नव्याण्णव रुपयांबरोबर इतर सर्वांची वासना तुमच्याकडे येते. असा वासनांनी बरबटलेला पैसा आपल्या वृत्तीवर परिणाम केल्याशिवाय कसा राहिल? वाईट मार्गाने पैसा मिळवणार्‍यास यामुळे समाधान असत नाही.